Personvernregler

google

Personvernregler

Reglene knyttet til bruken av nettstedet bestemmer forpliktelsene, men fremfor alt brukerens rettigheter – den besøkende på nettstedet. Vårt firma forbeholder seg retten til å gjøre endringer på denne måten uten varsel til brukeren. Endringene vil da bli lagt ut på nettstedet og i reglene. Om nødvendig blir brukeren også varslet via e-post.

1. Begreper – definisjon

For å avklare reglene, la oss først forklare betydningen av viktige ord og begreper:
– Nettstedet eller ganske enkelt Casino-online.de finnes i flere språkversjoner og er vert på https://www.casinospillgratis.no eller på forskjellige domener.

– Hvis teksten inneholder oss, oss, oss, er det et enklere og forkortet navn på operatøren av dette nettstedet.

– Hvis du og du er nevnt i teksten, er det en bruker – dvs. en fysisk eller juridisk person som bruker dette nettstedet.

– All informasjon på nettstedet kalles data

– En viktig del er personvernreglene og personvernreglene – disse vil bli definert senere

– Informasjonskapsler – er korte tekstfiler som vises i nettleseren din mens du bruker nettstedet, men også tredjepartsprodukter

– Reglene og lovene som er i kraft i landet de gjelder for, er underlagt direktiv 96/45 / EF eller GDPR og oppretter databeskyttelseslover som behandling av personopplysninger.

– GDPR – er en forkortelse for den generelle forskriften om beskyttelse av personopplysninger (EU) 2016/679

– Europaparlamentets og Europarådets direktiv 2002/58 / EF av 12. juli 2002 som endret i 2006 og 2009 utgjør informasjonskapseloven

2. Generelle vilkår

– https://www.casinospillgratis.no er en kilde til uavhengig råd og informasjon for spillere på nettet, men ikke en leverandør av online gambling eller deres speltjenester. Informasjonen på dette nettstedet er kun gitt for informasjonsformål. Dette nettstedet gir ikke juridisk rådgivning.

– Aktualiteten og korrektheten av dataene og informasjonen på dette nettstedet er viktigst for oss, men vi garanterer ikke at det ikke vil være mulig avvik da det stadig skjer noe nytt i spillmiljøet. Bruken av informasjonen på dette nettstedet er ditt ansvar, og vi kan ikke holdes ansvarlige for skader forårsaket av dette.

– Fra https://www.casinospillgratis.no er det lenker til andre nettsteder som tredjeparter er ansvarlige for. Innholdet og ansvaret er ikke dette nettstedets og administratorens ansvar.
Vi anbefaler at du gjør deg kjent med vilkårene for bruk og regler for bruk på tredjeparts nettsteder før du starter et spill.

– På denne måten vil vi informere deg om at dine personlige data vil bli brukt når du bruker dette nettstedet i samsvar med prinsippene som gjelder for beskyttelse av personopplysninger. I henhold til reglene for behandling av personopplysninger er disse nødvendige for å sikre riktig drift av dette nettstedet. For mer informasjon om behandling av brukerdata, se artikkel 5.

– Enhver bruker som går inn på nettstedet https://www.casinospillgratis.no bekrefter at de er over 18 år og at de har fullt juridisk ansvar for sin oppførsel. Bruk av nettstedet er ikke tillatt for personer under 18 år eller personer under lovlig minstealder for pengespill i landene det for øyeblikket befinner seg i. Det er brukerens eneansvar å sette aldersgrensen og ikke å bryte noen lover i regionen angående gambling.

– For ikke å bryte lokale lover, forbeholder operatøren seg retten til å begrense bruken av individuelle deler av nettstedet eller hele nettstedet til brukere fra visse land eller regioner i verden

– På denne måten, i tilfelle unøyaktigheter eller avvik med den publiserte informasjonen, vil vi be deg om å samarbeide med gjeldende lover i ditt land, som en bruker som kan kontaktes på e-postadressen https: // www. casinospillgratis.no Vår prioritet er alltid å overholde lovene i det aktuelle landet der nettstedet er tilgjengelig for deg og andre brukere.

– Hvis noen av delene av vilkårene eller reglene tilfeldigvis er i strid med ditt lands lovgivning, vil de andre forbli i kraft

– Den immaterielle eiendommen til oss som operatør består i eksklusiv bruk av https://www.casinospillgratis.no-logoen, merkevaren og tekstene. Logoer og tekster fra tredjeparter er deres eneste eiendom. Spillleverandører har publisert deres immaterielle rettigheter sammen med logoer, tekster, plattformer og merkevarer på sine nettsteder. Det er retningslinjer i varemerkepolitikken for alle de ovennevnte. Kopiering, reproduksjon, videreformidling og publisering av innhold på andre nettsteder er kun tillatt via en lenke med en spesifikk etikett i skjemaet …………………. tillatt. … ………. HTML-tag eller med samtykke fra operatøren av dette nettstedet. Wikipedia kan liste opp innhold og deler uten HTML-taggen .

– Noen av tekstene kan oversettes ved hjelp av en oversetter opprettet av Google. Dette garanterer ikke at disse oversettelsene er korrekte, nøyaktige eller pålitelige. Google garanterer heller ikke omsettelighet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse eller underforståtte garantier.

3. Oppførselsreglene i forumene

– Ved å gå til diskusjonsfora forplikter brukeren seg til ikke å legge ut noe materiale (enten bilder, lenker eller innlegg) som ikke er sant. De inneholder ikke tekster eller lenker som er upresise, vulgære, trakasserende, respektløse, truende, uanstendige, hatefulle, diskriminerende, uegnet for mindreårige, er beskyttet av opphavsrett uten samtykke fra eieren av disse rettighetene eller i fare for personvernet.

– Det er strengt forbudt å legge ut spam, pyramidespill, kjedemeldinger, annonser, private bulkmeldinger eller e-postmeldinger, kampanjer, markedsføringskampanjer og bonuser i diskusjoner

– Utilgjengelige aktiviteter og utilgjengelig oppførsel som krenker vanlig anstendighet er også forbudt

– Operatøren har rett til å endre eller fjerne lenker, bidrag, reklameinformasjon eller annen informasjon som han anser som upassende, uten å informere brukeren og uten å oppgi grunner.

– Ingen upassende oppførsel tolereres på nettstedet eller diskusjonsforumet. Skulle upassende oppførsel oppstå, har operatøren rett til å endre, slette eller lukke denne diskusjonen eller til og med å avslutte brukerens konto uten å informere den.

– Nettstedsoperatøren kontrollerer ikke innholdet i meldingene som er publisert i diskusjonsforumet og er ikke ansvarlig for dem. Meninger og bidrag fra individuelle brukere gjenspeiler absolutt ikke operatørens mening.

– Om nødvendig og på forespørsel fra kompetente myndigheter, forbeholder operatøren seg retten til å opplyse brukerens identitet fra denne myndigheten. Samtidig vil operatøren fullt ut samarbeide med myndighetene i tilfelle en klage eller rettslig tvist inngitt til vedkommende myndighet på grunn av en situasjon forårsaket av brukerens aktivitet i dette diskusjonsforumet.

4. Tvisteløsningstjeneste

– Eventuelle spørsmål eller problemer kan rettes til e-postoperatøren https://www.casinospillgratis.no

– Operatøren vil håndtere dine problemer eller spørsmål så snart som mulig

5. Databeskyttelseserklæring

Beskyttelsen av personopplysninger gjelder både operatøren og brukeren av nettstedet. Operatøren med brukerdata nærmer seg veldig ansvarlig.

(a) Prinsipper for beskyttelse av personopplysninger – anvendelse

– For anvendelse av lovene om beskyttelse av personopplysninger er den som er ansvarlig for behandlingen ansvarlig for deres kontroll. Samtidig bestemmer den måten og formålet de behandles med.

– Beskyttelsen av personvern og personopplysninger gjelder kun operatørens nettsteder og undersider, ikke lenger tredjeparts nettsteder som brukeren kan gå til individuelle kasinoer via en lenke på nettstedet vårt.

b) Som operatør av dette nettstedet har vi rett til å be om de nødvendige personopplysningene i samsvar med prinsippene for å beskytte personvernet ditt:

– Dette er kontaktdetaljer, f.eks. E-post

– IP-adresse, operativsystem og type nettleser, som automatisk registreres av systemet

(c) datainnsamling enten

– Levert av brukeren på forskjellige måter, for eksempel: når brukeren kontakter oss via e-post

– registreres automatisk når brukeren kommer inn på nettstedet, f.eks. B. IP-adresse, tidspunkt og hyppighet for besøk, registreringsmetode, dato. Denne informasjonen kan hjelpe oss som operatør med å forbedre nettstedet enten funksjonelt eller innholdsmessig

– Eller bruk informasjonskapsler i brukerens søkemotor, mer i delen Informasjonskapsler

(d) hvordan dataene kan brukes

– Operatøren kan også be om informasjonen ovenfor for å bedre kunne bruke nettstedet med våre tjenester og produkter. Imidlertid vil disse dataene brukes tyngre til formålene som tilbys av brukerne.

– Den behandlingsansvarlige kan bruke personopplysningene til de formålene de ble gitt til

– Personen som er ansvarlig for behandlingen garanterer at han ikke vil videreformidle, leie ut eller selge personopplysninger til andre personer eller andre selskaper

(e) datainnsamling

– Operatøren tilbyr organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte personopplysninger: brukerdata lagres på sikre servere, og bare nettstedsadministratoren har tilgang til det.

f) Koblinger til andre nettsteder

– Nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder. Som operatør prøver vi å sjekke innholdet på nettstedene vi lenker til, men vi er ikke ansvarlige for innholdet deres eller har ingen kontroll over det. Vi anbefaler på det sterkeste at du, brukeren, leser databeskyttelsesbestemmelsene på dette nettstedet.

g) Informasjonskapsler

– Alle informasjonskapsler brukes på nettstedet vårt i samsvar med EU-lovgivningen

– Det er bare opp til deg, brukeren, å aktivere eller deaktivere bruken av informasjonskapsler

– Informasjonskapsler kan slettes når som helst, men dette kan føre til tap av lagret informasjon

– Vi bruker disse filene på datamaskinen din for å forbedre bruken av nettstedet vårt.

(h) generelle forhold

– Dine rettigheter som bruker kan ikke overføres og håndheves med en annen person.

– Hvis en domstol eller kompetent myndighet fastslår at noen av eller alle personvernreglene er ugyldige, ugyldige eller ulovlige, vil den delen eller hele bestemmelsen bli erklært ugyldig. Andre databeskyttelsesbestemmelser vil ikke bli berørt, vil bli håndhevet og vil forbli i kraft.

6. Sluttbestemmelser

– Siden dette er en oversettelse med Google Translate, kan det være små forskjeller mellom versjonene

– Disse vilkårene kan endres eller endres når som helst uten forvarsel

Reglene ble sist oppdatert 12. februar 2021